Remedial teacher

Individuele remedial teaching In de leertuin

Persoonlijk en op maat. Een kind dat zwak is in rekenen of taal. Een leerling met faalangst. Een jongen die moeite heeft met schrijven. Of een meisje dat achterblijft bij het lezen. In de leertuin help ik hen als remedial teacher weer op weg.

Kinderen weer op weg helpen

Als een kind erg zijn best doet op school en het leerproces op onderdelen toch moeizaam verloopt, is dat heel frustrerend. Heel vaak kan extra één-op-één uitleg het verschil maken en biedt remedial teaching uitkomst.

Over remedial teaching

Een remedial teacher biedt wat in een klas niet altijd mogelijk is: individuele aandacht en specifieke behandeltechnieken en materialen die aansluiten bij het concrete probleem van het kind. Met als doel dat het kind weer kan meedoen in de eigen groep [of:klas].

Remedial teaching In de leertuin

Ieder kind wil graag leren. In de leertuin geef ik individuele remedial teaching aan basisschoolleerlingen die moeite hebben met:

  • rekenen
  • spelling
  • lezen
  • fijne motoriek
  • presteren (kinderen met faalangst)

Vaak staat het leerprobleem niet op zichzelf. Gefrustreerd en teleurgesteld denkt een kind dat hij of zij echt niet kan rekenen, lezen, spellen of schrijven en krijgt hij  of zij er een hekel aan. Ik begin met opdrachten die het kind goed aankan. Gaat dat goed dan komen er opdrachten die net boven zijn of haar kunnen liggen, maar het kind wordt nooit overvraagd. Dankzij de succeservaringen krijgt de leerling steeds meer zelfvertrouwen en komt op den duur ook het plezier in het leren terug.

Remedial teacher Annemieke Everaart

Ik ben Annemieke Everaart. Na mijn Pabo-opleiding heb ik op verschillende basisscholen, in diverse groepen lesgegeven. In 2002 heb ik de opleiding Remedial teacher/Interne begeleiding afgerond en ben ik gaan werken als remedial teacher. Sinds 2012 doe ik dat via mijn bedrijf In de leertuin. Ik werk zowel voor scholen als in opdracht van ouders en ben lid van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching.

Werken met kinderen verveelt me nooit. Kinderen zijn leergierig, eerlijk en open. Het is iedere keer geweldig als een kind met wat extra hulp en aanwijzingen zijn zelfvertrouwen terugwint en weer kan meekomen met de rest van de klas.

Mijn aanpak

De begeleiding is persoonlijk en op maat. Na een pedagogisch en didactisch onderzoek leg ik het precieze probleem en de mogelijke oplossingen vast in een individueel hulpplan. Dit wordt in overleg met de ouders vastgesteld en bij voorkeur ook in overleg met de school van het kind. Door overleg en contact met school kan ik de hulp afstemmen op de leermethode die op school wordt gebruikt. Daardoor is de hulp effectiever. De begeleiding kan eventueel ook tijdens schooltijd op school plaatsvinden.

Na de afgesproken periode van werken met het kind, voer ik een evaluatiegesprek met alle betrokkenen. De ouders krijgen een verslag van de begeleiding en de evaluatie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de site www.indeleertuin.nl. Daar vindt u ook informatie over de kosten en de andere trainingen In de leertuin:

Leren leren

slimme kinderen die weinig uitdaging hadden op de basisschool en op de middelbare school bepaalde (leer)vaardigheden blijken te missen, leren hoe ze effectief kunnen leren en plannen

Cito training

kinderen individueel of in kleine groepjes voorbereiden op de Eindtoets Basisonderwijs van Cito

Nederlands als tweede taal

kinderen en volwassenen die een andere moedertaal hebben, trainen in het spreken en schrijven van het Nederlands

Sova-training

kinderen leren hoe ze zelfbewust met zichzelf en anderen kunnen omgaan

 

U kunt natuurlijk ook altijd telefonisch contact opnemen om informatie in te winnen.